Tokina 4 x 5.65″ PRO IRND 0.3 Filter (1-Stop)

Tokina 4 x 5.65″ PRO IRND 0.6 Filter (2-Stop)

Tokina 4 x 5.65″ PRO IRND 0.9 Filter (3-Stop)

Tokina 4 x 5.65″ PRO IRND 1.2 Filter (4-Stop)

Tokina 4 x 5.65″ PRO IRND 1.5 Filter (5-Stop)

Tokina 4 x 5.65″ PRO IRND 1.8 Filter (6-Stop)